BG
 
ENG
Проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”

Разширяване на приложението през новата година

03 Януари 2017


Напредък по проектирането на облачно приложение

10 Октомври 2016


Концепция за гравитационно приложение базирано в облачна екосистема

15 Май 2016


Резултатите от проекта намират приложение в нова концепция за софтуерно за анализ на данни

06 Ноември 2015


Успешно приключване на проекта

16 Май 2015


Представяне на Елидо АД на първата научна конференция "Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието" на УниБИТ, София

17 Декември 2014


Удължаване на срока за изъплнение на проекта

14 Декември 2014


Успешно присключване на Дейност 6 "Изследване на необходимия изчислителен ресурс за реализация при различни типове архитектура на модела, множества входни данни и обекти за визуализация"

27 Ноември 2014


Успешно приключване на Дейност 4 и Дейност 7 от проекта

31 Октомври 2014


Напредък по разработката на гравитационния интерфейс

30 Май 2014


Представяне на иновативния гравитационен интерфейс от ново поколение за сортиране, групиране и управление на информация пред екип на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София

30 Април 2014


Обсъждане на възможностите за въвеждане на триизмерност във визуализациите на работната равнина и данните във функционалния модел

05 Март 2014


Напредък по проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”

17 Февруари 2014


Успешно приключване на Дейност 3 "Създаване на функциониращи модули реализиращи модела за нуждите на изследване тяхното взаимодействие с използваните входни данни и се създадат унифицирани схеми за настройка на входните данни и интерфейсите"

09 Януари 2014


Участие в научна конференция на тема “Икономиката и технологиите в услуга на бизнеса” в Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт на ТУ

26 Ноември 2013


Участие на “Елидо” АД в семинар “Представяне на разработки в сектор сигурност и IT сектор” на ОТТ “Иновативен капитал”

22 Октомври 2013


Напредък по дейност 3 “Създаване на функциониращи модули реализиращи модела за нуждите на изследване тяхното взаимодействие с използваните входни данни и се създадат унифицирани схеми за настройка на входните данни и интерфейсите”

24 Септември 2013


Обсъждане на текущите дейности по проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001

13 Август 2013


Развитие по реализацията на Дейност 3 “Създаване на функциониращи модули реализиращи модела за нуждите на изследване тяхното взаимодействие с използваните входни данни и се създадат унифицирани схеми за настройка на входните данни и интерфейсите”

12 Юли 2013


Представяне на концепцията за визуализациите във функционалния модел

17 Юни 2013


Представяне на напредък по разработването на програмните модули

13 Май 2013


Вътрешен семинар на тема “Научна методология” за нуждите на проекта

05 Април 2013


Напредък по реализацията на проекта по ОП “Конкурентноспособност”

15 Февруари 2013


Представяне на проекта

08 Февруари 2013

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2