BG
 
ENG
Представяне на иновативния гравитационен интерфейс от ново поколение за сортиране, групиране и управление на информация пред екип на Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София

30 април 2014 г.

"Вчера, на 29.04.2014 г., екип на „Елидо“ посети Факултета за германско инженерно обучение и промишлен мениджмънт към Технически университет – София по покана на доц. Стефан Стефанов, за да представи разработвания от фирмата иновативен интерфейс за сортиране, групиране и управление на информация. Срещата се състоя в залата на Лабораторията за виртуална реалност в ТУ.
Екипът на фирмата изнесе презентация на концепцията на иновативния интерфейс и демонстрира нагледно работата с него чрез видеоклипове и в реално време.  
Двете страни изразиха интерес към евентуално сътрудничество в разработката и изпълнението на проекти и предоставянето на стажове за студенти във факултета и беше постигнато съгласие да се продължат контактите между екипите."

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Райчинова, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2