BG
 
ENG
Напредък по проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”

17 февруари 2014 г.

Във връзка с приключването на разработката на първия вариант на базите данни и програмните модули на функционалния модел по Дейност 2 и Дейност 3 от проекта, на проведената екипна среща в петък на 14 февруари 2014 г. се състоя представяне на текущото състояние на функционалния модел, който в момента е в етап на изследване на взаимодействието с потребителя по Дейност 4. Целта на преставянето беше да се обсъдят съществуващите функции и визуализации и да да се подпомогне планирането и разработката на версия 2 на модела. Членовете на екипа дадоха някои конкретни предложения, част от които подлежат на тестване по Дейност 4, но срещата остави и материал за размисъл следващото обсъждане.


За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Райчинова, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2