BG
 
ENG
Успешно приключване на Дейност 3 "Създаване на функциониращи модули реализиращи модела за нуждите на изследване тяхното взаимодействие с използваните входни данни и се създадат унифицирани схеми за настройка на входните данни и интерфейсите"

9 януари 2014 г.

В края на месец декември 2013 г. екипът на проекта по график приключи разработката на версия 1.0 на програмните модули на функционалния модел, а с това и Дейност 3 "Създаване на  функциониращи модули реализиращи модела за нуждите на изследване тяхното взаимодействие с използваните входни данни и се създадат унифицирани схеми за настройка на входните данни и интерфейсите".

Извадките от модулите ще могат да бъдат намерени в публичната база с резултати, предвидена по проекта.

На базата на постигнатото по дейността в момента текат тестовете на функционалния модел, които да определят посоката на развитие на интерфейса за версия 2.0, чието проектиране и реализация са основни дейности за втората година от проекта.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Райчинова, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2