BG
 
ENG
ЕЛИДО АД - ЕСТЕСТВЕНИ СОФТУЕРНИ РЕШЕНИЯ


Иновации

 • Решения за графични интерфейси
 • GUI интеграция за бази данни
 • Тагиране, сортиране и организация на данни
 • Услуги и консултиране относно интелектуалната собственост при софтуера

Бази данни

 • Анализ на бази данни
 • Интеграция на бази данни
 • Оптимизация на корпоративни информационни потоци и създаване на архитектура за бази данни
 • Извличане и анализ на данни в социални мрежи
IT разработки и консултиране

 • Консултиране за управление на информацията
 • Анализ на ефективността на съществуващи IT решения
 • Комуникационни стратегии за нова медия и Интернет

FACE CONTROL- CMS
(Система за управление на съдържание)

 • Бързо изграждане на сложни сайтове
 • Уеб актуализации, правени от нетехнически лица
 • Продуциране и онлайн дистрибуция на нови медииПрез февруари 2015 г. ЕЛИДО АД успешно приключи изпълнението на проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 „Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство“.
За повече информация
>>>                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2