BG
 
ENG
Представяне на Елидо АД на първата научна конференция "Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието" на УниБИТ, София

17 декември 2014 г.

На 3 декември ЕЛИДО взе участие в първата научна конференция ""Съвременни стратегии и иновации в управлението на знанието"", организирана от Университета по библиотекознание и информационни технологи.
Половинчасовата демонстрация на метода пред преподаватели и студенти предизвика сериозен интерес и бяха установени контакти с перспектива за полезно сътрудничество.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2