BG
 
ENG
Представяне на проекта

8 февруари 2013 г.

Звездомир Златинов, специалист “Проектиране на бази данни и интерфейс” по проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 „Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство“ и главен програмист на Елидо АД, представи пред екипа на проекта идеите и концепцията на функционалния модел.

При направеното обсъждане участниците в екипа се запознаха с възможностите на замисления от създателите на проекта интерфейс и с етапите, през които ще премине неговата разработка и изследване, което им даде възможност да се запознаят конкретните задачи на всички членове на екипа и да дадат своите мнения и предложения.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Иванова, тел. 02/958-95-16

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2