BG
 
ENG
Обсъждане на възможностите за въвеждане на триизмерност във визуализациите на работната равнина и данните във функционалния модел

5 март 2014 г.

След проведените дотук изследвания на върху вариант 1.0 на функционалния модел екипът на проекта реши, че при планирането на вариант 2.0 би било подходящо да се експериментира с триизмерни визуализации. Под ръководството на експерта по дизайн Евгени Нешев, програмният екип започна проучването на софтуерни средства за постигането на тази цел.

На екипна среща на 26 февруари 2014 г. програмистите представиха някои от възможните библиотеки с примери, подготвени от разработчиците и от самия екип. Презентацията събуди интереса на всички сътрудници. Бяха зададени много въпроси, бяха дадени предложения, както и бяха посочени проблеми в примерите, които трябва да бъдат решени, за да бъде реализацията във версия 2.0 на функционалния модел успешна.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Райчинова, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2