BG
 
ENG
За Нас

Елидо се занимава научно изследователска и развойна дейност, като вниманието ни е насочено към графичните интерфейси и тяхното взаимодействие със структури от данни. В резултат от усилията ни през януари 2012 година предприехме стъпки за придобиване на интелектуална собственост върху една от разработките си - метод за визуализация, групиране, сортиране и управление на обекти чрез реализация на движение, представящо графично степента на съответствие на обектите към дефинирани критерии на дисплея на устройство, който да залегне в основата на графичен интерфейс от ново поколение.

Тази ни дейност е резултат от естествено сливане на работата и опита ни в областта на интегрираните информационни системи, създаване на архитектура на бази данни, консултантска дейност в областта на IT услугите и базите данни, анализ на ефикасността на съществуващи решения, оптимизиране на корпоративни информационни потоци, изграждането и поддръжката на интернет базирани информационни ресурси, складови системи, интеграция на системи за управление на съдържанието, създаване на потребителски интерфейси в графична презентационна среда и подготовка на персонала в областта на информационните технологии.

През април 2016 г. екипът на Елидо създаде нова проектна компания Гравити Софтуер ООД, чиято е цел е да разработва и реализира софтуер, базиран на иновативните разработки на фирмата, за да продължи да развива технологията на гравитационния графичен потребителски интерфейс.

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2