BG
 
ENG
Развитие по реализацията на Дейност 3 “Създаване на функциониращи модули реализиращи модела за нуждите на изследване тяхното взаимодействие с използваните входни данни и се създадат унифицирани схеми за настройка на входните данни и интерфейсите”

12 юли 2013 г.

От началото на месец април 2013 г. екипът на Елидо АД работи по изпълнението на дейност 3 “Създаване на функциониращи модули реализиращи модела за нуждите на изследване тяхното взаимодействие с използваните входни данни и се създадат унифицирани схеми за настройка на входните данни и интерфейсите”. Тази дейност включва разработката на софтуерните модули на функционалния модел.

След като през месец юни започна работата по модул “Реализацията на активно и пасивно движение”, от началото на юли програмният екип вече работи и по модул “Управление на обектите”. С това разработваните модули стават пет от общо шест и графикът на проекта продължава да се спазва.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Иванова, тел. 02/958-95-16

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2