BG
 
ENG
Участие на “Елидо” АД в семинар “Представяне на разработки в сектор сигурност и IT сектор” на ОТТ “Иновативен капитал”

22 октомври 2013 г.

На 18.10.2013 г. екипът на Елидо АД взе участие в тридневен семинар на Офиса за технолотичен трансфер “Иновативен капитал”, също съфинансиран по Оперативна програма “Конкурентноспособност”, на тема „Представяне на разработки в сектор сигурност и IT сектор“, чиято цел беше да запознае представители на предприятия и бизнеса с иновативни технологии в процес на развитие и с това да инициира обмен на идеи и решения и да спомогне за изграждането на делови контакти.

Екипът на Елидо изнесе презентация, с която представи проекта си, основните идеи и функционалности на интерфейса от ново поколение и сподели идеите си за евентуланото му приложение в практиката след приключването на реализацията.

Презентацията беше последвана от дискусия, на която присъстващите български и чуждестранни гости и членове на комисията също дадоха полезни съвети и предложения за доразвиването и евентуалното му внедряване.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Райчинова, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2