BG
 
ENG
Иновации

Екипът на Елидо насочва усилията си към научноизследователската и развойната дейност в няколко проекта.

Разработка и изследване на GUI интерфейс

GUI интерфейсът, към който сме насочили своите усилия, се основава на три новаторски метода, разработвани от Елидо. Считаме, че в резултат на тяхната реализация може да се измени начинът на взаимодействие на потребителя с компютърните устройства и значително да се намалят времето и познанията, необходими на потребителя, за да извършва ефективно операциите по сортиране, групиране и управление на информационни обекти. Това са:


  • Метод за визуализация, групиране, сортиране и управление на обекти чрез реализация на движение, представящо графично степента на съответствие на обектите към дефинирани критерии на дисплея на устройство, за който имаме подадена заявка за патент.

  • Метод за визуализация, групиране, сортиране и управление на обекти чрез управление на работната равнина с посочващо устройство

  • Метод за  дефиниране на съставни логически изрази чрез посочващо устройствоProject InterfaceРазработка на функционалност за работа в мрежа на множество потребители

При едновременнен достъп на няколко потребители интерфейсът трябва да предостави възможности за споделяне на резултати от и настройки за търсене и сортиране, наблюдение на работата на един потребител в реално време, едновременна работа на няколко потребители с произтичащите от това функции за задаване на нива на достъп и приоритети на изпълнение на команди, избягване на конфликти, загуби на информация и системни грешки.

Изследване и интеграция на достъпните за интерфейса операции според вида на обектите

Функционалността на интерфейса може да бъде разширена отвъд рамките на търсенето и сортирането чрез  интегриране на опции за изпълнение на разнообразни операции върху обектите в работната равнина, достъпни както чрез операционната система и приложението, така и чрез външни приложения или уеб страници.


Проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”
                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2