BG
 
ENG
Проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”

Във връзка с последващи дейности след приключването на проекта “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., от 25 май 2015 г. ЕЛИДО АД обявява конкурс за следните специалисти:


Специалист „Извличане и обработка на данни”

Специалистите “Извличане и обработка на данни” проверяват точността на изпълнение на задачите, точността на изготвяната техническа документация и  осигуряват технологичната и функционална съвместимост на работата на отделните групи, отговарят за реализацията на дейностите по оповестяване на хода на проекта и резултатите му.

Изисквания:

  • Опит в работа с информационни ресурси и данни
  • Образование: висше, средно или средно-специално


Специалисти „Проектиране на бази данни и интерфейс”

Специалистите “Проектиране на бази данни и интерфейс” отговарят за практическата реализация на модулите на функционалния модел на изслевания по проекта иновативен интерфейс, извършва преките наблюдения на работата на модела и докладва резултатите от тях. Проектира, програмира,  поддържа и описва работата на бази данни от програмна и оперативна информация, извършва наблюдението на работата на базите данни и докладва резултатите.

Изисквания:

  • Поне 1 година опит в програмиране на Бази данни и уеб интерфейс
  • Опит в MySQL, PHP, Java Script, операционни системи Linux, 
  • Образование: висше, средно или средно-специално


Изтекли обяви


Обява за Експерт „Графичен интерфейс и дизайн” по проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001

17 Декември 2012

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2