BG
 
ENG
Проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”

Отворен за достъп интернет регистър - база данни където всеки ще има достъп до необработените данни от научното изследване, публикуван на сайта на предприятието www.s012.elido.com

Във връзка с изпълнението на проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., на 17 декември 2012 г. ЕЛИДО АД предоставя достъп до интернет регистър - база данни, съдържаща резултати от научните изследвания.

Проектът на Елидо АД представлява научно изследване, което да подкрепи разработването на иновативен графичен потребителски интерфейс от ново поколение, базиран на заявен за патентоване метод за визуализация, групиране, сортиране и управление на обекти чрез реализация на движение, представящо графично степента на съответствие на обектите към дефинирани критерии на дисплея на устройство. Този гравитационен интерфейс цели да приближи начините за работа с информацията на компютъра до естествените начини на човека за общуване с материалната околна среда и по този начин да повиши интуитивността на софтуерните продукти и да намали необходимото време за намирането на търсената информация. По предварителни оценки е възможоно това време да се скъси до десет пъти, особено при сложни търсения и търсения в големи масиви от данни.

При интерес към резултатите от научните изследвания по проекта и достъп до интернет регистъра, моля да се свържете с нас на следния имейл адрес: sales@elido.com
                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2