BG
 
ENG
Резултатите от проекта намират приложение в нова концепция за софтуерно за анализ на данни

6 ноември 2015 г.

След успешното приключване на проекта екипът на „Елидо“ АД продължава да работи за развитието на интерфейса и неговата пазарна реализация.


След проведени срещи с потенциални потребители на готово приложение с гравитационен интерфейс, в момента екипът работи по създаването на прототип на такова за финансов анализ. Работата все още се намира на етап концептуално проектиране и проучване на стандартите, изискванията и спецификата на дейностите по финансов анализ, но вече е ясно, че голяма част от функциите на гравитационния интерфейс биха били приложими и полезни на работещите в областта особено в комбинация. Това важи с особена сила за хронологичния анализ и визуализация, хоризонтът на събитията, импорт и експорт на структурирани данни в таблични файлове, изчислителни функции за числови данни, търсене по сложни критерии и едновременна работа с данни в различен формат и от различни източници.

Сложността на финансовия анализ ще наложи разработка и на допълнителни функции, които не са изпитани чрез функционалния модел като например въвеждане на изчислителни и логически функции, история на промени в обектите и репликация на поредици от данни с цел изчисляване на прогнози.

Убедени сме, че упоменатите по-горе инструменти за анализ ще позволят приложението лесно да бъде пренастройвано за нуждите и на други типове специализиран анализ на статистически данни и данни от проучвания.  

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2