BG
 
ENG
Напредък по реализацията на проекта по ОП “Конкурентноспособност”

15 февруари 2013 г.

В края на месец януари екипът на фирма Елидо успешно приключи с последните дейности по материалното осигуряване и подготовката за първите планирани стъпки от реализацията на проект G161PO003-1.1.06-0089-C0001 „Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство“.

Във връзка с това от началото на месец февруари и при пълно спазване на графика екипът започна работа по същинската разработка на функционалния модел, които включват създаването на обща архитектура на модела и първи вариант на базите данни (Дейност 2 от проекта), както и първите етапи от изследването на необходимия изчислителен ресурс за реализация при различни типове архитектура на модела, множества входни данни и обекти за визуализация (Дейност 6).


За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Иванова, тел. 02/958-95-16

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2