BG
 
ENG
Напредък по дейност 3 “Създаване на функциониращи модули реализиращи модела за нуждите на изследване тяхното взаимодействие с използваните входни данни и се създадат унифицирани схеми за настройка на входните данни и интерфейсите”

24 септември 2013 г.

В съотвествие с графика за изпълнение на проекта в началото на месец септември програмният екип на проекта започна реализацията на последния софтуерен модул от функционалния модел на интерфейса от ново поколение. На проведеното на 20 септември 2013 г. общо обсъждане на развитието на дейностите по проекта специалистите и експертите стигнаха до извода, че напредъкът по дейността създава условия тя да бъде успешно приключена в предвидените срокове, което налага да започнат и разнните обсъждания на еветуални тестове на функционалния модел. Тези тестове ще се проведат като част от Дейност 4 “Изследване на взаимодействието на потребителя с интерфейса”, която трябва да започне в началото на месец декември.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Райчинова, тел. 02/958-84-75


                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2