BG
 
ENG
Представяне на напредък по разработването на програмните модули

13 май 2013 г.

На редовната среща на екипа на 10 май 2013 г. Звездомир Златинов, специалист “Проектиране на бази данни и интерфейс”, представи напредъка по разработката на функционалния модел и демонстрира първите работни варианти на модулите за вход на данни и визуализация. Екипът се запозна и с планираните следващи стъпки по разработката им. В общата дискусия бяха дадени мнения за използваните методи, функции и визуализации и членовете на екипа дадоха своето мнение и идеи за постигнатото и възможните подобрения.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Иванова, тел. 02/958-95-16

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2