BG
 
ENG
Обсъждане на текущите дейности по проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001

13 август 2013 г.

На проведената на 9 август 2013 г. редовна среща на екипа по проекта специалисти и експерти докладваха за извършената работа по програмирането на софтуерните модули. На последвалото обсъждане беше изразено задоволство от постигнатото до момента и спазването на графика за изпълнение на проекта.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Райчинова, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2