BG
 
ENG
Напредък по разработката на гравитационния интерфейс

30 май 2014 г.

Усилената работа на екипа по усъвършенстването на базите данни и модулите (дейности 5 и 7 от проекта) доведе до тестването на множество нови схеми на визуализация за елементи от интерфейса. В това число бяха въведени опции за преглед на групи от обекти и извършване на потребителски избор, които при тестовете се показват като много функционални.
Екипът продължава с разработката като в момента се набляга освен на схемите за визуализация и на въвеждането и обработката на нови типове атрибути, които допълнително да разширят възможностите на софтуера.

За повече информация по проекта може да се свържете с Йоана Райчинова, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2