BG
 
ENG
Успешно приключване на проекта

16 февруари 2015 г.

На 7 февруари 2015 г. изтече удълженият срок за изпълнение на проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001 ”Създаване на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим”. Проектът и всички дейности по него бяха приключени успешно.
След анализ на резултатите екипът достигна до изводи, които да подпомогнат създаването на комерсиално приложение, базирано на иновативния интерфейс, който беше обект на изследването. Изводите и препоръчите може да прочетете в приложения документ.

Izvodi_i_reporaki.pdf

Пълната документацията по проекта е достъпна на адрес http://s012.elido.com/

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2