BG
 
ENG
Разширяване на приложението през новата година

03 януари 2017 г.

Екипът на Елидо АД посреща 2017 г. с поредната стъпка в развитието на иновативния гравитационнен интерфейс.

Във връзка с напредъка по проектирането и разработката на облачно приложение, базирано на резултатите от проекта, екипът на предприятието е готов да започне интеграцията на алгоритми за извличане на критерии за сортиране, групиране и управление на документи в големи масиви от структурирана информация чрез интеграция на международни класификации и резултати от пълнотекстово търсене в многоезичен режим, разработени от ЛАМЕЛ ООД по проект BG161PO003-1.1.06-0088-C0001.

Алгоритмите ще разширят възможностите на облачното приложение за намиране на релевантни резултати в особено големи масиви от документи, с което ще направят работата на потребителите по-ефективна.

За повече информация по проекта може да се свържете с Анелия Добрева, тел. 02/958-84-75

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2