BG
 
ENG
Изтекли обяви

Във връзка с изпълнението на проекта “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г.:


От 25 август 2014 г.

Специалист „Извличане и обработка на данни” (по заместване)

Специалистите “Извличане и обработка на данни” проверяват точността на изпълнение на задачите, точността на изготвяната техническа документация и  осигуряват технологичната и функционална съвместимост на работата на отделните групи, отговарят за реализацията на дейностите по оповестяване на хода на проекта и резултатите му.

Изисквания:

  • Опит в работа с информационни ресурси и данни
  • Образование: висше, средно или средно-специално


От 21 март 2013 г.
Специалист „Извличане и обработка на данни”

Специалистите “Извличане и обработка на данни” проверяват точността на изпълнение на задачите, точността на изготвяната техническа документация и  осигуряват технологичната и функционална съвместимост на работата на отделните групи, отговарят за реализацията на дейностите по оповестяване на хода на проекта и резултатите му.

Изисквания:

  • Опит в работа с информационни ресурси и данни
  • Образование: висше, средно или средно-специалноОт 17 декември 2012 г. до 11 януари 2013 г.

Специалисти „Проектиране на бази данни и интерфейс” - 2 души

Специалистите “Проектиране на бази данни и интерфейс” отговарят за практическата реализация на модулите на функционалния модел на изслевания по проекта иновативен интерфейс, извършва преките наблюдения на работата на модела и докладва резултатите от тях. Проектира, програмира,  поддържа и описва работата на бази данни от програмна и оперативна информация, извършва наблюдението на работата на базите данни и докладва резултатите.

Изисквания:

  • Поне 1 година опит в програмиране на Бази данни и уеб интерфейс
  • Опит в MySQL, PHP, Java Script, операционни системи Linux, 
  • Образование: висше, средно или средно-специално


Специалисти „Извличане и обработка на данни” – 2 души

Специалистите “Извличане и обработка на данни” проверяват точността на изпълнение на задачите, точността на изготвяната техническа документация и  осигуряват технологичната и функционална съвместимост на работата на отделните групи, отговарят за реализацията на дейностите по оповестяване на хода на проекта и резултатите му.

Изисквания:

  • Опит в работа с информационни ресурси и данни
  • Образование: висше, средно или средно-специално


При подбора и начзначаването с приоритет ще се ползват кандидати с подходящите качества и опит, понастоящем работещи във фирмата.

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2