BG
 
ENG
Обява за Експерт „Графичен интерфейс и дизайн” по проект BG161PO003-1.1.06-0089-C0001Във връзка с изпълнението на проекта BG161PO003-1.1.06-0089-C0001 “Изследване на функционален модел на ново поколение компютърни интерфейси за сортиране, групиране и управление на информационни обекти на компютърно устройство”, финансиран по Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 г., на 17 декември 2012 г. ЕЛИДО АД обявява конкурс със срок за кандидатстване 4 януари 2013 г. за следните експерти:

Експерт „Графичен интерфейс и дизайн”

В рамките на проекта експертът “Графични интерфейси и дизайн” отговаря за реализацията на различните варианти на визуализациите, необходими за целите на изследването.

Изисквания:

  • Поне 5 години опит в графичния дизайн на потребителски интерфейси
  • Предпочита се да има опит в дизайна на мултимедийни продукти, дизайна на уеб интерфейси и/или дизайна на други софтуерни продукти.
  • Висше образование – „Визуални изкуства” или „Промишлен дизайн”

При подбора и назначаването с приоритет ще се ползват кандидати с подходящите качества и опит, понастоящем работещи във фирмата.

17 декември 2012 г.

                                          
ЕЛИДО АД
104 бул. "Иван Гешов". София 1612 България

Телефон за контакт: (+3592) 9589516;(+3592) 9588475

sales@elido.com

Работно време с клиенти 11.00h - 18.00h GMT + 2